Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2017 Privind incheierea unui act aditional, pe o perioada de 2 ani, la contractul de comodat nr. 4122/ 30.12.2015 pentru spatiul in care isi desfasoara activitatea Postul de Politie din comuna Lisa. 2017-12-19
78 / 2017 Privind aprobarea volumului total de masa lemnoasa care poate fi exploatat in anul 2018 si aprobarea pretului de valorificare a lemnului de foc provenit din vreascuri/ uscaturi /resturi din exploatare. 2017-12-19
77 / 2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017-12-19
76 / 2017 privind actualizarea cofinantarii si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitare pod peste valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, judetul Brasov " 2017-12-15
75 / 2017 privind actualizarea cofinantarii si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiei "Realizare pod peste paraul Breaza, comuna Lisa, Judetul Brasov,, 2017-12-15
74 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2017 2017-11-24
73 / 2017 Privind modificarea HCL nr.62/27.10.2017 privind inchirierea prin licitatie publica localului a cladirii fostei Coopertive de Consum din sat Pojorta 2017-11-24
72 / 2017 privind aprobarea valorificarii unei cantitati de 48 mc lemn de foc la pretul de 90 lei/mc 2017-11-24
71 / 2017 privind incetarea mandatului de administrator a dlui DRAGHICI NICOLAE /a SC " SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ALIMENTARE CU APA COMUNA LISA \'\' S.R.L 2017-11-24
70 / 2017 Privind aprobarea dizolvarii si lichidarii- Asociatiei Codrii Fagarasului CUI 16930190, numirea lichidatorului acestei asociatii si, aprobarea transferului patrimoniului Asociatiei "Codrii Fagarasului,, Ia Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA , CUI 22225284 2017-11-24
69 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului cadrul privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice deschise privind. inchirierea, concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea publica/privata a Comunei Lisa 2017-11-24
68 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2017 2017-11-15
67 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Lisa, judetul Brasov", si modificarea astfel a HCL nr. 17/29.07.2016 si HCL nr. 10/27.01.2017 2017-11-15
66 / 2017 Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea organizarii licitatiei pablice locale pentru inchirierea suprafetei de 60 mp din fosta Coopertiva de Consum din sat Pojorta nr.83 2017-11-08
65 / 2017 privind alegerea dlui Guseilu Adrian Mireca in functia de presedinte de sedinta pentru sedinta de indata din data de 08.11.2017 2017-11-08
Înapoi