Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2017 privind aprobarea intabularii provizorii in domeniul privat al comunei Lisa, a terenului aferent Satului de Vacanta" Negru Voda " Breaza si constructia ridicata pe acest teren 2017-10-27
63 / 2017 privind alegerea dlui Guseila Gheorghe in functia de presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni : noiembrie-decembrie-2016 -ianuarie 2017. 2017-10-27
62 / 2017 Privind inchirierea prin licitatie publica locala , pe o perioada de 5 ani, a cladirii fostei Coopertive de Consum din sat Pojorta 2017-10-27
61 / 2017 Privind aprobarea implementarii proiectului " WlFl 4EU in satele Lisa, Breaza si Pojorta din comuna Lisa,judetul Brasov 2017-10-27
60 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2017 2017-10-27
59 / 2017 privind aprobarea detalierii inventarului bunurilor domeniutui pubtic si detalierea pozitiei globale existente a drumurilor locale si comunale din comuna Lisa 2017-10-27
58 / 2017 privind aprobarea " programului de aprovizionare a populatiei comunei Lisa cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare si de rozboi" 2017-09-29
57 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2017 2017-09-25
56 / 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Lisa in Consiliul de Administratie si Comisia de Evaluare a Asigurarii Calitatii ( C.E.A.C) a Scolii Gimnaziale Lisa. 2017-08-31
55 / 2017 Privind aprobarea decontarii unui procent de maxim 40% din abonarnentul lunar de transport pentru fiecare elev navetist la Fagaras in baza abonamentului emis de prestatorul serviciilor de transport. 2017-08-31
54 / 2017 privind implementarea proiectului ,,Achizitia de costume populare pentru promovarea patrimoniutui cultural imaterialsi desfasurarea de activitati culturale cu caracter traditional in comuna Lisa, judetul Brasov ,, 2017-08-31
53 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si bugetul de venituri proprii pe anul 2017 2017-08-31
52 / 2017 privind implementarea proiectului ,,Achizitie buldoexcavator pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Comuna Lisa, judetul Brasov ,, 2017-08-31
51 / 2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate,a cofinantari investiei " Reabilitare pod peste Valea Lisei- la Ciocea, comana Lisa, judetul Brasov" si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei. 2017-08-31
50 / 2017 Privind Modernizare drum interjudetean DJ 104A, 105C, 1O5P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 si DJ 105P km 0+000,3+800, Axa prioritara 6 ,, Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala,,. Prioritatea de lnvestitii 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiale la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Judetene 2017-07-28
Înapoi