Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2017 privind alegerea dlui Vacuru Gheorghe in functia de presedinte de sedinta pentra o perioada de trei luni : augast-septembrie-octombrie 2017. 2017-07-28
48 / 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funclii contractuate din cadrul aparatutui de speciatitate al Primarului Comunei Lisa 2017-07-28
47 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lisa incepand cu data de 01.07.2017 in conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017, si stabilirea indemnizatiei de sedinta a consilierilor locali. 2017-07-28
46 / 2017 privind indreptare eroare materiala de tehnoredactare din cuprinsul HCL NR.40/27.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia ,,Modernizare si dotare camin cultural sat Lisa, comuna Lisa, judetul Brasov" 2017-07-28
45 / 2017 privind indreptare eroare materiala de tehnoredactare din cuprinsul HCL nr.39/27.06.2077 privind implementarea proiectului ,,Modernizare si dotare Camin Cultural sat Lisa, comuna Lisa, judetul Brasov 2017-07-28
44 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 2017-07-12
43 / 2017 privind acordarea postmortem, a titlului onorific de " Cetatean de Onoare al Comunei Lisa" d-lui Octavian Paler 2017-06-27
42 / 2017 privind organizarea si sarbatorirea Zilei Comunei Lisa in data de 9 Iulie 2017 la implinirea a 490 ani de atestare documentara 2017-06-27
41 / 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Lisa , 2014-2020 2017-06-27
40 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia " Modernizare si dotare Camin Cultural sat Lisa, comuna Lisa, judetul Brasov" 2017-06-27
39 / 2017 privind implementarea proiectului " Modernizare si dotare Camin Cultural sat Lisa, comuna Lisa, judetul Brasov" 2017-06-27
38 / 2017 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 50 / 16.12.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016 2017-05-25
37 / 2017 privind achizitia serviciilor de elaborare DALI si a serviciilor de consultanta pentru elaborare a cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii \'Modernizare si dotare Camin Cultural sat Lisa si camin Cultural sat Breaza, comuna Lisa, jud. Brasov" 2017-05-25
36 / 2017 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC ECOSAL RE-LI-VO SRL Recea 2017-05-25
35 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 2017-05-25
Înapoi